Traži:

Politika privatnosti

Osnovna pravilo sajta tekstovipesama.rs je da poštuje i čuva privatnost svojih korisnika. Obavezujemo se da nikada nećemo trgovati pojedinačnim podacima o korisnicima, npr. email adresama ili sl.


Sajt koristi third-part statističke aplikacije koje sakupljaju podatke o posetiocima kao što su IP adresa, geo lokacija itd.
Sajt koristi cookies u cilju obezbeđivanja nekih funkcionalnost. Prikupljeni podaci se ne mogu iskoristiti u svrhu licnog identifikovanja.


Ukoliko ne želite da koristite prednosti cookies-a, možete ih jednostavno obrisati iz svog Internet browser-a.

Koristimo skripte third-party oglašavačkih mreža u cilju plasiranja oglasa posetiocima našeg web sajta. Ove oglašivačke mreže mogu koristiti informacije o posetama pojedinačnih web strana kako bi vam mogle prikazivati reklame o robama i uslugama koje su vama interesantne na osnovu prethodno posećenih stranica i web sajtova. Ako želite više informacija o ovoj praksi ili ne želite da se više prikupljaju podaci o vama na ovaj način, posetite http://www.google.com/privacy_ads.html (Google ad and content network privacy policy ).